Wednesday, 5 June 2013

gambar-gambar puak syiah

syiah menyesatkanimam_ali_dan_11_imam_syiahkaabah-syiahkarbalaPerayaan karbala syi'ah rafidhahkejam puak syiah basharkekejaman puak syiahmemuja kubursyiah sesatsyiahsyiah..

No comments:

Post a Comment